A+ A A-

Σύγχρονη Μουσική

Στο τμήμα της Σύγχρονης μουσικής της Vernal Music δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να επιλέξουν να εκπαιδευτούν στην ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, την ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ. 
Η ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ είναι ότι πιο σύγχρονο, καινοτόμο και τελειότερο έχει να αναδείξει η μουσική επιστήμη σήμερα στη μουσική εκπαίδευση. Είναι το πιο ολοκληρωμένο μουσικό σύστημα σύνθεσης παγκόσμια και από το έτος 2008 στη Vernal Music διδάσκεται αποκλειστικά από τον μουσικοσυνθέτη και θεμελιωτή της Νικόλαο Μ. Βαργεμέζη. ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ονομάζεται η μουσική των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα που διαδόθηκε παγκόσμια και μέρη αυτής αποτελούν όλα τα είδη της μουσικής που γνωρίζουμε σήμερα. Πρόκειται για την πιο τέλεια γνώση που εντάσσει στη δομή της όχι μόνο όλους τους μουσικούς κανόνες σύνθεσης αλλά και τους άγνωστους μουσικούς νόμους της μουσικής δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου. 
Στη Vernal Music διδάσκεται η ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ στις παραδοσιακές αλλά και εκσυγχρονισμένες της μορφές. Η εκπαίδευση αυτώ καθ' αυτώ επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό των μουσικών σας γνώσεων, αλλά και στη διδασκαλία του ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο έδρασε, αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται. 
Πόσο γνωστό σας είναι ότι οι πύλες των αρχαίων Μυκηνών άνοιγαν με μουσική; Πόσο γνωστό σας είναι ότι στα αρχαία Ορφικά κείμενα αναφέρεται ότι υπάρχει παγκόσμιος μουσικός νόμος της δημιουργίας του σύμπαντος; Πόσο γνωστό σας είναι ότι η Ακρόπολη και τα αρχαία μας μνημεία είναι χτισμένα με τον παγκόσμιο μουσικό νόμο της ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ; Πόσο γνωστό σας είναι ότι το ηλιακό μας σύστημα και όλα τα άπειρα πλανητικά συστήματα ακολουθούν τους κανόνες και τη δομή του παγκόσμιου μουσικού νόμου της ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στη δημιουργία τους; Αυτά ενδεικτικά είναι μερικά μόνο από την πολύπλευρη γνώση που μπορείτε να αποκτήσετε αν επιλέξετε να εκπαιδευτείτε στην ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. 
 

Διδασκαλία.

Ο μουσικοσυνθέτης και Καλλιτεχνικός μας Διευθυντής Νικόλαος Μ. Βαργεμέζης αναλαμβάνει πλήρως τις μουσικές σας σπουδές στη σύγχρονη μουσική παιδεία για όλη την θεωρητική σας κατάρτιση σε ανώτερο επίπεδο. Έχει διδακτική εμπειρία πολλών ετών με εκατοντάδες απόφοιτους μαθητές του σε διάφορα ωδεία και μουσικές σχολές της Ελλάδας.
 

Για τον Τίτλο Σπουδών - Πτυχίο.

Τίτλο Σπουδών - Πτυχίο μπορεί να αποκτήσει ο σπουδαστής αφού έχει ολοκληρώσει τις Βασικές μουσικές σπουδές του στη Σύγχρονη Μουσική. Ο χρόνος φοίτησης είναι κατ΄ ελάχιστο έξι έτη.
Οι ειδικές σπουδές για τον τίτλο απαιτούν ανώτερο βαθμό γνώσεων και προσωπικής καλλιέργειας. Παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθήσει τον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων που προβλέπονται για την εξειδίκευση των μουσικών του γνώσεων. Σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα είτε ομαδικό είτε ατομικό, θα πρέπει αφού ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη, στο τέλος του κάθε έτους να συμμετάσχει σε εξετάσεις ενώπιον εξεταστικής επιτροπής.
 

Βασικές Μουσικές Σπουδές.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα των Βασικών μουσικών σπουδών, τα οποία και θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει, με τη συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις είναι τα κάτωθι:
  • Θεωρία I, II, III
  • Σολφέζ I, II, III
  • Οργανογνωσία.
  • Χορωδία I

Υποχρεωτικά Μαθήματα.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα, αφού έχει ολοκληρώσει το κύκλο των Βασικών μουσικών σπουδών του, τα οποία και θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη συμμετοχή του στις απολυτήριες εξετάσεις, είναι τα κάτωθι:
  • Αρμονία I, II, III
  • Ενορχήστρωση Ι, ΙΙ
  • Ιστορία Μουσικής.  

Ειδικά Μαθήματα.

Για να παρακολουθήσει ο σπουδαστής τα ειδικά μαθήματα της ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ θα πρέπει τουλάχιστον να είναι κάτοχος του πτυχίου Αρμονίας του τμήματος Κλασσικών σπουδών.
Οι κάτοχοι διπλώματος Σύνθεσης του τμήματος Κλασσικής μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν ως εξειδίκευση τα ειδικά μαθήματα της ΑΥΞΟΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με κατ΄ ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα 2 έτη.
 

Σημείωση.

Η ανωτέρω διάρκεια των σπουδών δεν είναι απολύτως προκαθορισμένη και επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα καθηγητή και Καλλιτεχνικού μας Διευθυντή Νικόλαου Μ. Βαργεμέζη και με γνώμονα την επίδοση και την πρόοδο του σπουδαστή.
 

Καριέρα και Ευκαιρίες Απασχόλησης.

Από την αρχή των σπουδών ως το τέλος προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την έναρξη της καριέρας τους δίνοντάς τους τον επαγγελματικό προσανατολισμό που τους ταιριάζει. 
Με την απόκτηση τoυ Πτυχίου σας, θα έχετε τις γνώσεις εκείνες για να τις χρησιμοποιήσετε στους τομείς της μουσικής και της πολιτιστικής βιομηχανίας. Οι επιλογές σταδιοδρομίας είναι πολλαπλές. Η καλλιτεχνική εργασία στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, πολιτιστικούς οργανισμούς, καλλιτεχνικούς θεσμούς και φορείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως καθηγητές στη σχολική και ωδειακή εκπαίδευση, της ζωντανής μουσικής ερμηνείας σε ορχήστρες, χορωδίες, μουσικά σύνολα, αίθουσες συναυλιών και θέατρα είναι μερικές από αυτές.
 

Μουσικά Τμήματα

Kλασική Μουσική

Η Κλασική Μουσική είναι η βάση όλων των μεταγενέστερων μουσικών τάσεων και ρευμάτων. Είναι παγκόσμια αποδεκτή και ιδεολογικά καθιερωμένη. Άλλωστε, ο...

Read more

.