A+ A A-

Εισαγωγή σε Μουσικά Γυμνάσια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ THN EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

 

Διδασκαλία.

Ο μουσικοσυνθέτης και Καλλιτεχνικός μας Διευθυντής Νικόλαος Μ. Βαργεμέζης αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία για τη εισαγωγή σας στα μουσικά γυμνάσια για όλη την θεωρητική σας κατάρτιση σε ανώτερο επίπεδο. Έχει διδακτική εμπειρία πολλών ετών με εκατοντάδες απόφοιτους μαθητές του σε διάφορα ωδεία και μουσικές σχολές της Ελλάδας. Στον τομέα προετοιμασίας υποψηφίων για τα μουσικά γυμνάσια λειτουργεί από το 1990 με μεγάλη επιτυχία, αφού ένας σημαντικός αριθμός σπουδαστών του έχει εισαχθεί σε αυτά και μάλιστα στις πρώτες θέσεις κατάταξης. 
 

Διάρκεια μαθημάτων:

Η διάρκεια στα μαθήματα για την προετοιμασία στα μουσικά Γυμνάσια είναι 50 λεπτά της ώρας την εβδομάδα. Έτη φοίτησης: 1, 2 ή 3 έτη ανάλογα με τις γνώσεις του σπουδαστή.
 

Οι υποψήφιοι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις παρακάτω πέντε εξεταστικές ενότητες:


1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ.

Ο εξεταστής δίνει με παλαμάκια στον υποψήφιο ένα ρυθμικό σχήμα απλό και σύντομο.
Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση του κατά πόσο ο υποψήφιος αντιλαμβάνεται υποτυπώδεις ρυθμικές δομές.
Στην επόμενη φάση ζητείται από τον υποψήφιο να συνοδέψει ρυθμικά με παλαμάκια ένα τραγούδι που επέλεξε για να εκτελέσει ο ίδιος.


2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.

Ο υποψήφιος ακούει από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο και καλείται να αναγνωρίσει την μεταβολή του τονικού ύψους και να το δείξει κινώντας το χέρι του πάνω ή κάτω [μουσικό ασανσέρ].
Στη συνέχεια αναπαράγει με την φωνή του ανιόντα και κατιόντα διαστήματα, με κοινή ή διαφορετική βάση, ή και ολόκληρη κλίμακα που εκτελούνται στο πιάνο από τον εξεταστή.
Στο τρίτο μέρος αυτής της δοκιμασίας ο εξεταστής παίζει μικρή μελωδική φράση μέχρι πέντε φθόγγους και σε έκταση μίας οκτάβας στο πιάνο, την οποία ο υποψήφιος απομνημονεύει και την αναπαράγει στο ξυλόφωνο ή το μεταλλόφωνο.


3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.

Ο υποψήφιος έχει επιλέξει και προετοιμάσει ένα τραγούδι το οποίο τραγουδάει ενώπιον της επιτροπής από τονική βάση την οποία ο ίδιος επιθυμεί.
Το τραγούδι αυτό μπορεί να προέρχεται από το ρεπερτόριο της ευρύτερα γνωστής είτε έντεχνης Ελληνικής μουσικής είτε παραδοσιακής.
Στη συνέχεια με την βοήθεια του πιάνου ελέγχεται η δυνατότητα να το μεταφέρει σε κοντινές τονικότητες.


4. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΩΝ.

Ο υποψήφιος ακούγοντας ένα cd καλείται να ανταποκριθεί σε τέσσερα παιχνίδια και να σημειώσει τις απαντήσεις του στην κόλλα που του δίνεται.
Στο πρώτο πρέπει να αναγνωρίσει πόσες φορές επαναλαμβάνεται μία συγκεκριμένη μελωδική φράση στη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου. Η φράση αυτή παίζεται στην αρχή μεμονωμένη δύο φορές έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της.
Στο δεύτερο πρέπει να σημειώσει με αριθμό στο αντίστοιχο πλαίσιο, πόσα μουσικά όργανα συμμετέχουν στην εκτέλεση του συγκεκριμένου μουσικού αποσπάσματος που ακούει.
Στο τρίτο καλείται να αναγνωρίσει και να ονομάσει σε ποια κατηγορία [πνευστά, έγχορδα ή κρουστά] ανήκουν τα όργανα που συμμετέχουν σε πέντε σύντομα αποσπάσματα έργων.
Στο τέταρτο παιχνίδι ακούγονται τέσσερα μουσικά αποσπάσματα που ανήκουν σε ισάριθμα διαφορετικά αλλά χαρακτηριστικά στυλ ή είδη μουσικής. Το ζητούμενο εδώ είναι να αριθμήσουν οι υποψήφιοι τη σωστή σειρά των αποσπασμάτων.


5. ΕΞΕΤΑΣΗ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ) ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Ο υποψήφιος ερμηνεύει ένα μουσικό έργο της επιλογής του, σε επίπεδο τουλάχιστον Κατωτέρας Σχολής.
 

Μουσικά Τμήματα

Kλασική Μουσική

Η Κλασική Μουσική είναι η βάση όλων των μεταγενέστερων μουσικών τάσεων και ρευμάτων. Είναι παγκόσμια αποδεκτή και ιδεολογικά καθιερωμένη. Άλλωστε, ο...

Read more

.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ